Kontrola skladnosti vozil

Za kontrolo skladnosti vozil mora stranka vozilo pripeljati na lokacijo kontrolnega organa v okviru delovnega časa, ki je določen z urnikom dela ali  v času, ki je predhodno dogovorjen. Na pregled je potrebno pripeljati vozilo v voznem stanju, neobremenjeno in očiščeno. V primeru, da je vozilo pripeljano na vozilu za prevoz vozil, je potrebno za izvedbo kontrole zagotoviti ustrezen dostop do posameznega vozila, zaradi česar je potrebno vozilo razložiti.

Pregled vozila in dokumentacije se izvaja v skladu s predpisanim postopkom. Če so pri pregledu ugotovljene pomanjkljivosti ali neskladnosti, pa se izdela zapis pomanjkljivosti oz. neskladnosti. Pomanjkljivosti oz. neskladnosti mora vložnik odpraviti v za to določenem roku. Postopki kontrole se opravljajo na naslovu Cvetkova ulica 1, 1000 Ljubljana. Kontrola skladnosti vozil se lahko po predhodnem dogovoru izvaja tudi na terenu.

 

Delovni čas
Kontrola skladnosti vozil:
Ponedeljek – petek    7.00 – 19.30
Sobota            7.00 – 12.00

Dejavnosti kontrolnega organa

Pogoji poslovanja

 

Contact us

Viator&Vektor - Tehnika 
Cvetkova ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenia
Technical inspections: +386 1 420 35 33
Registration of vehicles: +386 1 420 35 27
Mon-Fri: 7:00 - 19:30
Sat: 7:00 - 12:00

Contact

Mon - Fri   8am - 4pm

Viator&Vektor - Tehnika d.o.o.
Cvetkova ulica 1
1000 Ljubljana / Slovenia
VAT ID: SI 20783655

+386 (0)1 420 35 27
info@vvtehnika.si

Facebook Page

Follow the news and special promotions on Facebook.